Browsing as a Service

חברת MedOne מציעה שירות Browsing as a Service כחלק ממערכת ההגנה מפני וירוס הכופר. שירות זה מקנה לארגון יכולות גלישה מדומות על גבי תשתיות הענן של MedOne והינו חלק ממגוון פתרונות מחשוב לעסקים שמציעה MedOne.

פתרון המחשוב שלנו ייחודי קודם כל בכך שהוא כולל אינטליגנציה של אבחנת וניתוב הגלישה הרלוונטית בצורה אוטומטית ושקופה למשתמש אל הסביבה המדומה, עם מערכת ניהול זהויות, הקניית ביצועים על גבי פרוטוקול ייעודי, כל זאת עם פרסונליזציה מלאה ועם יכולות השחרת תוכן והלבנת תכנים להעברה (כגון קבצים ועוד).

למערכת יכולות שליטה מלאות בניטור וניהול הגלישה הכוללת URL Filtering , IP repetition ניהול כלל הזכיות ושליטה בכל פתרון הגלישה. הגלישה מסופקת על ידי דפדפנים מדומים מסוג IE או Chrome על גבי תשתיות הענן של MedOne המערכת מתומחרת לפי שעות גלישה בפועל.

כלל המוצר הינו מוצר יחיד אשר משתמש בטכנולוגיות של היצרנים המובילים ובעל קונסול ניהול אחוד ומערכת אחידה אשר פותחה למטרה זו.

לפרטים נוספים בנושא Browsing as a Service - השאירו פרטים

היכולות הייחודיות של פתרון ה- Browsing as a Service של MedOne

מנוע חוקים לגלישה

מנוע חוקים גרנולרי המכיל את מדיניות הלקוח

התממשקות של מנועי הגלישה ב- API יעודי למנועי סריקת התוכן

המערכת יודעת לבצע הלבנת חומרים לפי מדיניויות נבחרת כלפי קבוצות משתמשים ולהעביר את החומרים אל היעד בצורה אוטומטית כלפי הישות הרלוונטית ב API

שקיפות למשתמש

ההזדהות, הפעלה ועבודה במערכת הינה על ידי מנגנון זיהוי וכניסה אוטומטים לחלוטין ללא צורך בהתערבות המשתמש. המערכת משמרת יכולות/הרשאות /זכויות לפי מדיניות הלקוח כלפי כל האספקטים של השימוש בה

קונסול ניהול שירות מרכזי

קונסול ניהול אחד ומרכזי המרכז את ניהול כלל המערכת על כל יכולותיה ממדיניות הגלישה עד
לזכיות התוכן (הן הנצפה, הן המועבר והן המועלה ל- WEB)

תקשורת המערכת ל WEB

המערכת יושבת בשני צמתי התקשורת של ישראל ולכן איכות ומהירות הגלישה מהן הינה הטובה

יכולות בדיקת תוכן

יכולות המערכת כוללות file recreation , ניקוי META DATA , סריקות אנטי וירוס גנריות, זיהוי ובדיקת מהימנות של כל סוג קובץ ותכולתו

ענן בעל תקנים של אבטחת מידע

אנו הענן היחידי בישראל שעומד בתקני אבטחת מידע:  CSA Star, ISO27001 ISO27017 ,ISO27799, PCI DSS Level 1 (בתהליך אישור)

אבטחה פיזית

הענן נמצא במתקנים המאובטחים והמוגנים ביותר. מתקנים אלו בעלי יכולת שרידות למשך 72 שעות ללא אספקות חשמל ומים מן החוץ

פורטל לניהול עצמי

פורטל מלא לשימוש עצמי על-ידי הלקוח. דבר זה מאפשר ללקוח עצמאות מלאה ומונע בעיות באבטחת מידע

תשלום לפי צריכה

התשלום עבור הפתרון מקצה לקצה על כל רכיביו הוא לפי שעות גלישה בפועל

חיבור Point2Point ממתקן הלקוח
לתוך הענן

לצורך יצירת סביבה נפרדת ומאובטחת עבור הלקוח ניתן לחבר אתכם בקו תשתית ישיר בין המתקנים שלכם לבין השירות הענני של MedOne

קצב גלישה

כיוון שהענן של MedOne מותקן בצומת המידע של ישראל אנו מחוברים לכל ספקי התשתיות בארץ וגם לתשתיות בינלאומיות. בנוסף, אנו מספקים קצב אינטרנט של לפחות 1Gb/Sec

URL Filtering

שירות ה- Browsing as a Service מסופק על תשתית ענן שיש בה הצפנה מלאה, הפרדה בין לקוחות, מערכות זיהוי והגנה. בנוסף, כל התחברות למערכת דורשת Two Factor Authentication

URL Filtering

שירות הגלישה מכיל בתוכו URL Filtering שמאפשר ללקוח לשלוט לאיזה אתרים לפי קבוצות
ופרופילים

שירות הלבנת קבצים

שירות ה- Browsing as a Service מכיל בתוכו פתרון הלבנת קבצים. כשמשתמש מוריד קובץ מתוך אתר אינטרנט, הקובץ מועבר להלבנה במערכת הלבנת קבצים. המשתמש מקבל סטטוס בכל שלב של ההלבנה עד לשלב שהקובץ הולבן ונמסר למשתמש