הסיכון כי תתרחש בארץ רעידת אדמה הוא כידוע גבוה. כמו כן ישנו איום קבוע של מתקפות טרור או טילים. למרות זאת, המגזר העסקי לא נערך למצבים שבהם ישנה פגיעה של ממש בתשתיות. כל חברה זקוקה לתוכנית המשכיות עסקית (BCP), רצוי בהתאם לתקן הבינלאומי בנושא – ISO22301, אולם רק 24 חברות עשו זאת עד עתה. המרכיב העיקרי ב-BCP הוא פתרונות התאוששות מאסון שנשענים על טכנולוגיות מתקדמות ועל ענן חיצוני