גיבוי (Backup) והתאוששות מאסון (Disaster Recovery) הם שני מונחים שונים, ומומלץ לכל מנהל להיות מודע להבדלים המהותיים בין מצב שבו הדטה של הארגון מגובה (לפחות ברובה) לבין מצב שבו מובטחת חזרה מידית לפעילות מלאה גם לאחר מתקפת כופר, אסון טבע, טעות פטאלית של עובד וכל מקרה אחר שבו מערכות המחשב סופגות פגיעה חמורה. רק תוכנית המשכיות עסקית (BCP) מבטיחה שהיקף הנתונים שייפגעו יהיה כמעט אפס (או אפילו אפס) ושזמן ההתאוששות יהיה הקצר ביותר האפשרי.