"לאורך כל תקופת האירוח אנשי
MedOne סיפקו לנו ידע מקצועי
ורמת שירות גבוהה ההופכים את
העבודה במקום לחלקה, שקופה
ונטולת תקלות. כמנמ"ר, אני
מרגיש בטוח ושקט הרבה יותר
מהידיעה שמערכות המידע, המוח
של הארגון שלנו, מצוי בידיהם
הנאמנות".