אסון, מכל סוג שהוא, עלול לגרום לעצירת תהליכי העבודה בארגון או בבית עסק בצורה חלקית או מלאה, דבר המהווה נושא לדאגה מרובה (ומוצדקת) עבור כל ארגון, מאחר והוא עלול להיות קריטי להמשך קיומו של הארגון. מסיבה זו, מתכננים ארגונים ובתי עסק מראש, את האסטרטגיה בה ינקטו במצב כזה. באסטרטגיה זו מפורטים הצעדים הנחוצים להם כדי להתאושש במהירות הרבה ביותר ולשוב לפעילות תקינה בפרק הזמן המינימלי האפשרי. אסטרטגיית ההתאוששות הזו נקראת Disaster Recovery ומטרתה היא השבת הארגון למצב של המשכיות עסקית בצורה המהירה והיעילה ביותר.

מה זאת אומרת "אסון"?

אסון עסקי מוגדר כאירוע העוצר (או מאט משמעותית) את עבודתו השוטפת של בית העסק. נסיבות האסון הינן מגוונות ורבות ויכולות לכלול:

  • נסיבות טבעיות – כאסונות טבע (למשל, רעידות ורעשי אדמה, הוריקנים, צונאמי וטורנדו, שריפת יערות וכד').
  • מעשה ידי אדם – שאין להם קשר פרטני לבית העסק (כמלחמות, התקפות טרור, קריסתן הכלכלית של מדינות וכן הלאה).
  • מעשה ידי אדם – במקרים שבית העסק עצמו מהווה מוקד הפגיעה מתחלקים האירועים לשני סוגים:
  • פגיעה שלא במזיד – כתוצאה מטעות אנוש, רשלנות או תאונה (כסיגריה שגרמה לשריפה, מידע שנמחק בטעות, או מניות מקוריות בחברת אפל, שנגרסו עם שאר הניירת המשרדית המיותרת).
  • פגיעה במזיד – המכוון נגד בית העסק עצמו למטרת רווח (גניבת פרטי לקוחות, כופרות למיניהן וכן הלאה), למטרת פגיעה בתדמית או לכל מטרה אחרת (כריגול עסקי ותעשייתי).

כאשר מוזכר הביטוי "אסון עסקי" בהקשרו הטכנולוגי או המחשובי, לרוב, הכוונה היא לנזק הנגרם למאגר המידע של הארגון או לאובדן כולל שלו. כידוע, "מידע" משחק תפקיד מרכזי ומשמעותי לעבודתו השוטפת של הארגון ואובדנו, מניעת הגישה אליו כליל או אפילו האטת הגישה אליו, עלולים להשפיע על סיכוייו של הארגון לשרוד.

אז רגע… מה עושים?

מכיוון שחלק נכבד מסוגי האסונות העסקיים המתוארים כאן, אינם ניתנים לחיזוי מדויק ואין בידי הארגון דרך ממשית לעצור אותם, הם עלולים "לקרות" בכל מקרה. במקרים כאלה, האפשרות היחידה העומדת בפני הארגונים היא להתכונן למצב אפשרי של אסון ולתכנן מראש את אסטרטגיית ההתאוששות שלו (Disaster Recovery), שכוללת את הצעדים בהם ינקוט הארגון כדי למזער את הנזקים שעלולים להיגרם. בנוסף לאסטרטגיית ההתאוששות, חייב כל ארגון לגבש ולהגדיר פרמטרים של המשכיות עסקית אשר בעזרתם יוכל לאמוד את כמות הנזק האופציונלי שנגרם ואת יכולתו לחזור לתהליכי העבודה השוטפים.

התאוששות עסקית מורכבת משלושה מרכיבים עיקריים (Key Elements) שמחויבים במקצה שיפורים תקופתי קבוע ובדיקות נשנות וחוזרות (על מנת לוודא שהתהליך אכן יעיל ועדכני למצבו הנוכחי של הארגון בנקודת הזמן של כל בדיקה):

מרכיב ראשון: יכולת עמידותו של הארגון בפני איומים

הידיעה כיצד לפעול במצב חירום מבוססת בראש ובראשונה על הכרת הארגון עצמו והכוחות המשחקים תפקיד בדרכו להצלחה (Porter's Five Forces). ארגון המודע לאופן תפקודו ולמבנה תהליכי העבודה שלו, יוכל לחשב את ההשפעה (Impact) שתיגרם על ידי סוגי איומים שונים, ויוכל גם לקבוע את משך זמן ההשבתה המקסימלי בו יוכל לעמוד, בטרם ייווצר נזק בלתי הפיך. עמידותו של ארגון בפני סכנות ויכולתו לעמוד במשברים, מתחילות באיכות התכנון של מבנה העבודה הבסיסי שלו ובעיצובם של תהליכי העבודה השוטפים.

מרכיב שני: מהירות ואיכות ההתאוששות

משך הזמן הלוקח לארגון להתאושש ממצב אסון, מרגע האירוע ועד למצב של המשכיות עסקית מלאה (חזרה לפעילות מלאה) הינו ליניארי. במילים אחרות, ככל שזמן תהליך ההתאוששות ארוך יותר, כך הפסדיו של הארגון גדולים יותר (ובאים לידי ביטוי בהפסדים כספיים, אובדן יתרון עסקי על המתחרים, איבוד לקוחות וכן הלאה). זוהי הסיבה לכך שמטרתם העיקרית של מתכנני תהליך ההתאוששות וההמשכיות העסקית בארגונים, היא לקצר את משך הזמן הזה ככל שניתן, תוך שמירה על איכות הצעדים הננקטים. כחלק מתהליך בניית האסטרטגיה, נבחנים תהליכי העבודה של החברה ומחולקים לפי דרגת חשיבותם לקטגוריות, בצורה המסייעת להחלטה איזה תהליך חיוני יותר לארגון ולכן, השבתו לפעילות היא דחופה יותר. כך, למשל, תהליכי ליבה ותהליכים התומכים בהם ישירות, יקבלו סדר עדיפויות עליון ודחוף יותר בהשבתם לעבודה, בעוד פעולות שיווק או רכישת ציוד משרדי, שהינם תהליכים משניים, יטופלו בהמשך.

מרכיב שלישי: חישוב היכולת והאיכות של המשכיות עסקית

בחלק זה קובע הארגון את יכולת החזרה שלו לעבודה שוטפת בצורה יסודית יותר. לאחר שאובחנו האסונות והסכנות הפוטנציאליים העלולים לאיים על הארגון, הם ידורגו לפי דרגת חומרתם. כל אסון כזה יזכה להתייחסות פרטנית מההיבט של מידת העמידות של הארגון מולו, מידת הנזק המשוער, מהירות ההתאוששות המשוערת ואף אחוזי הטעות (בחישוב) המוערך. זאת מכיוון, שלמשל, הפסקת עבודה שנגרמה כתוצאה מרעידת אדמה, עשויה להיות חמורה פחות בהשלכותיה הישירות לארגון מאשר אסון טכנולוגי (כאובדן מאגר הנתונים) או מגניבה תעשייתית של סודות הייצור של מפעל.

סטנדרטים לקביעת איכותה של המשכיות עסקית

חשיבותן הגדולה של המשכיות עסקית ושל קביעת אסטרטגיית התאוששות (DR) לארגונים ובתי עסק ברחבי העולם, הובילה לכך שברחבי העולם נקבעו סטנדרטים מוסכמים בהם צריך ארגון לעמוד כדי להבטיח את יכולת ההתאוששות שלו מאסון. גם במדינת ישראל (בה אסונות צפויים וכאלה שאינם צפויים קורים, לצערנו, בתדירות גבוהה) הוגדרו תנאי איכות (תקנים), הבוחנים אם ארגון או בית עסק הינו בעל מסוגלות להתאוששות ואם הוא עומד בקריטריונים אלה. בין יתר הקריטריונים מוזכרים, כמובן, תשתית הארגון ומשאביו, מסוגלותו לעמוד במצבי חירום, יכולתו לתפקד במצבי לחץ קיצוניים, מידת הנגישות ממנו ואליו בזמן מצבים המוגדרים כמצבי חירום, ואף רמת המעודכנות הטכנולוגית שלו וטווחיה.

כאשר בהחלטה רצינית, כבחירת ספקית תשתית טכנולוגיה חיצונית המארחת את ליבו העסקי של הארגון, חשוב לבחור בספקית בעלת יכולת המשכיות עסקית מהירה, המחזיקה באסטרטגיית DR מדוקדקת וקפדנית ועומדת בה בהצלחה.

MedOne – המשכיות עסקית במיטבה

לחברת MedOne מעמד רשמי של מפעל חיוני למדינה בעת מצב חירום (לפי תקנות פיקוד העורף ומל"ח) ואישורי עמידה בתקן האיכות הבינלאומי ISO 22301. הסטנדרטים הגבוהים הנדרשים לכך מחייבים אותה לרמת שירות גבוהה וקפדנית עבור לקוחותיה וזמני התאוששות מהירים במיוחד לאחר מצבי משבר.

גם במצבי חירום, מסוגלת MedOne לספק לעצמה (וכתוצאה מכך – גם ללקוחותיה) רציפות תפעולית ונגישות קלה (ממנה ואליה), תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה. יכולת השרידות והחזרה לעבודה של MedOne, גם תחת התנאים הקשים ביותר, נחשבת לאחת מהגבוהות שישנן, בשל המבנה המיוחד שלה ורמתה הטכנולוגית של התשתית שלה. הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של שרתי האירוח DataCenter והעובדה ששרתים אלה ממוקמים תת קרקעית, מבטיחות הגנה פיזית ושמירה על מאגרי המידע של קהל לקוחותיה, ומצמצמות את רמת הסיכון לפגיעה פיזית למינימלית.

אולם, MedOne אינה הנשכרת היחידה מאסטרטגיית ההתאוששות הקפדנית שלה. מתוקף היותה מפעל חיוני למדינה, ובשל תוכנה העסקי הייחודי, מאפשרת החברה גם ללקוחותיה התאוששות מהירה והמשכיות עסקית יעילה מול כל איום פוטנציאלי. MedOne מציעה ללקוחותיה מעטפת פתרונות מקיפה לשעת חירום. מעטפת זו כוללת עמדות עבודה פיזיות, אחסון מידע, תשתיות תקשורת חלופיות ושירות אישי של צוותי התמיכה והתפעול שלה, אשר יעמדו לרשות הלקוחות בכל עת.

הוותק והניסיון (וגם – הרצון להעניק ללקוחותיה את התשתית הטכנולוגית המתקדמת והבטוחה ביותר), בשילוב שירות מקצועי ואיכותי, הם אלה המאפשרים לחברת MedOne, להקל על לקוחותיה את ההתאוששות מכל אסון או מצב חירום בצורה היעילה, המהירה והבטוחה.

השארת תגובה