אסונות, במהותם, הם אינם משהו שניתן לצפות לו, קנה המידה שלהם משתנה ומקבל משמעות שונה מגוף לגוף. מאידך, לאסונות מכל סוג שהוא, ניתן ורצוי להיערך במטרה למזער נזקים ובמקרים מסוימים להימנע ממנו כליל. ככל שמדובר במישור העסקי/טכנולוגי/ארגוני – משמעות האסון, או כל תקלה ומפגע – יכול לגרום להשלכות הרסניות נוספות. כדי לתת מענה מעשי להמשך פעילות קריטית של מערכות המידע – יש צורך להמשכיות העסקית, הכוללת הגדרות והנחיות ייעודיות לתפקוד רציף גם במצבי קיצון על פי תכנית רציפות התפעולית (BCP).
כמובילת שוק וכספקית שירות טכנולוגי ייחודי, MedOne נדרשת לעמידה בכל ההגדרות שהוצבו בנושאים הקריטיים להמשכיות עסקית.

תמיכה ברמת שירות

עמידה בתקנים וברגולציות מחמירות היא תנאי מחייב להצעת רמת שירות כפי שהוגדרה ע"י משרד התקשורת. MedOne מוגדרת כיום "מפעל חיוני" וככזו – עליה לספק מענה מלא לדרישות המחייבות.
כדי לעמוד בדרישות, פיתחה החברה כלים לניהול תהליכי ההמשכיות ותמיכה ברמת השירות במצבי שגרה וחירום. בחינת החברה העלתה כי היא מגדירה באופן ברור ומיטבי את רמת השירות שהיא מציעה ללקוחותיה:

פרמטרים שנקבעורמת זמינות
זמינות חשמל מהעולם99.99%, ובחירום 72 שעות במנותק
זמינות שירותי מיזוג אויר לוויסות הטמפרטורה והלחות99.99% ועד C° 28
תחנות עבודהזמינות עד 4 שעות מהודעה

 

תהליך ה-BIA שבוצע, בחן את תהליכי הליבה ואת האופן בו הם נתמכים על ידי תשתיות, כ"א, ציוד ומערכות לעמידה ברמת שירות זו.

תרחיש הייחוס

דבר נוסף וקריטי שנבחן הוא שרידות תחת תרחישי הייחוס – כלי תכנוני שמטרתו למקד את אופן ההיערכות של החברה תחת הנחות עבודה העומדות בבסיס התרחיש, כדוגמת זמינות משאבי אנרגיה לאומיים, משך הפגיעה האפשרית ועוד. בהתאם להנחות העבודה הנ"ל, החברה מגדירה את תכניות הגיבוי וההמשכיות העסקית ומגבשת אסטרטגיה וטקטיקה להתמודדות עם פגיעה ביכולות אופרטיביות בשעת חירום. אתרי MedOne שנבחנו נמצאו כבעלי שרידות גבוהה תחת כלל תרחישי הייחוס שהוגדרו כתרחישים פוטנציאלים. בנוסף, , תכניות ההמשכיות העסקית של החברה נבנו כך שיוכלו לספק מענה תפעולי במסגרת רמת השירות הגבוהה שהחברה הגדירה.
תרחיש הייחוס נקשר למלחמה או אירוע בטחוני וכולל התייחסות ל-4 מרכיבים העלולים להשפיע על יכולת חברת MedOne באספקת השירותים אותם היא מספקת או השירותים המוגדרים לה מהיותה מפעל חיוני:

  • נזקים לתשתיות הפיזיות
  • זמינות המשאב האנושי
  • שינויים בביקוש לשירותים
  • פגיעה באספקת תשומות חיצוניות המשמשות למתן השירות

כלי ניהול המשבר

בכל תרחיש ייחוס הנחת היסוד היא שייווצר משבר, ויש לנהל אותו בצורה נכונה ומתודולוגית, המתבססת על כמה כלים. הראשון שבהם הוא פורום המטה להיערכות וניהול מצבי חירום, המורכב מחברי הנהלה בכירים: מנכ"ל, מהנדס ראשי, מנהל כספים, מנהל שיווק וכיו"ב, אשר מתוקף תפקידם יכולים לסייע בניהול המשבר. במקביל סוללה נוספת של אנשי הנהלה ואנשי צל, שיוגדרו כמחליפים של חברי המטה ויופעלו במקרה הצורך בלבד. אמצעי נוסף לניהול המשבר הוא מעבר מהיר משגרה לחירום, על בסיס נוהל "זמן יקר", המופעל על ידי אנשי המטה, ומגדיר דפוסי עבודה, תעדוף תשומות, התארגנות, בדיקת מערכות, השלמת חוסרים ודיווח למעלה. למרות שנוהל זה מאופיין ומתוכנן מראש – במבחן המציאות הזמן היקר עשוי להמשך דקות ספורות אך גם להתארך למספר שבועות. לאחר "זמן יקר" מופעלים על פי הצורך ובהתאם לתרחיש נהלים נוספים להתמודדות עם המשבר כדוגמת "הידוק חגורה", "תקשורת בחירום", פריסה מחודשת באתרים וכיו"ב. בכדי לנהל את המשבר בצורה מיטבית חברי המטה ערוכים עם עזרים ייעודיים ומתעדכנים, על בסיס טבלאות ורשימות המפרטות, בין היתר, החלטות עיקריות, בעלי תפקידים, אנשי קשר, כוחות ומשימות, נזקים באתר, נפגעים, ציוד חירום ועוד. הצמדות לנהלים ולמתודולוגיה היא קריטית להכלת המשבר והיציאה ממנו באופן מיטבי.

ניהול הרציפות התפעולית

Business Continuity Plan או BCP כפי שאנו מכירים אותו, הוא הבסיס לניהול המשכיות עסקית מלאה ומעשית. תהליך BIA שבוצע לחברה בחן את תהליכי הליבה והתמיכה בהם על-ידי תשתיות, כוח אדם, ציוד ומערכות נוספות לעמידה ברמת השירות והתמודדות עם כל אלמנט קריטי העשוי לפגוע ברציפות. החברה מטמיעה ומיישמת את מסקנות התהליך באמצעות עצי זרימה הקושרים בין מנהלי האירוע בשטח, מקבלי ההחלטות ושאר הגורמים הרלוונטיים, בנוסף ל– BCP Flow Chart, הייחודי שפותח על ידי חברת ארנסט אנד יאנג שנועד לאפשר שליטה, הערכת מצב מהירה וצמצום הצורך בתהליכי קבלת החלטות בזמן אמת.

ניהול תהליכי התאוששות

במטרה לשפר ולייעל את זמני החזרה לשגרה עסקית תקינה, MedOne משקיעה משאבים רבים בכלים לניהול תהליכי ההתאוששות כבר מרגע תחילת האירוע. פיתוח ואימוץ כלי ניהול תהליכי ההתאוששות כולל תהליכי רכש מואץ, ניהול מערכות מלאי של אלמנטים קריטיים, התנהלות מיידית ועקבית מול משרד התקשורת ומבחר כלים נוספים.
על כל מקרה שלא יבוא, ובתקווה גם לא יבוא.